Wybierz swój język:

Pobierz Deklaracje Właściwości Użytkowych produktów Rawlplug

* Pole obowiązkowe


Czym jest Deklaracja Właściwości Użytkowych?

Deklaracja Właściwości Użytkowych
(ang. Declaration of Performance) to dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną (EOT).

Deklaracja właściwości użytkowych zawiera następujące informacje:

  • Numer deklaracji właściwości użytkowych;
  • Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;
  • Dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta;
  • Dane producenta;
  • Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu (hEN lub EDO);
  • Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;
  • Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem;
  • Deklaracje Właściwościu Użytkowych.